Το θεατρικό παιχνίδι και η σημασία του για τους επαγγελματίες ηθοποιούς.

Όπως αναφέρει και ο τίτλος του είναι παιχνίδι αλλά είναι και θέατρο. Το θεατρικό παιχνίδι είναι μία βασική τεχνική του θεάτρου που απευθύνεται αρχικά σε παιδιά μικρών ηλικιών ενώ αποτελεί εργαλείο δόμησης θεατρικού ρόλου ακόμη και για επαγγελματίες ηθοποιούς.
Με βασικές αρχές του την επικοινωνία, την γνώση, την παρατήρηση, την αυτοσυγκέντρωση μέσα από απόλυτα αβιάστες και αυθόρμητες εκφράσεις ο συμμετέχων γνωρίζει καλύτερα τον ευατό του καθώς και τις δυνατότητές του.
Παιχνίδι και ψυχαγωγία, έκφραση και νέες πληροφορίες συνθέτουν το πλαίσιο του θεατρικού παιχνιδιού. Ασκήσεις και δράσεις του αποτελούν μία από τις μορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση. Η ευελιξία και η ελευθερία του δίνουν την δυνατότητα έκφρασης και δημιουργίας, ο ηθοποιός μαθαίνει τον ευατό του αλλά και πώς να συνυπάρχει μέσα σε ομάδα.
Το θέατρο είναι μια παραστατική τέχνη γραμμένη σε έντεχνο λόγο και μέσα από το καλλιτεχνικό του δημιούργημα αποτελεί μορφο-εκπαιδευτικό αγαθό. Με αυτή του την ιδιότητα, το θέατρο, διδάσκει, προβάλλει ιδέες, ενημερώνει, μορφώνει και καλλιεργεί. Με ψυχαγωγική διάθεση, έχει την ικανότητα να κοινωνικοποιεί, να ηθικοποιεί, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες και βιώματα σχετικά με την ιστορία και την κοινωνία καθώς επίσης είναι ικανό να διαμορφώνει συνειδήσεις και προσωπικότητες. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι δίνεται η ευκαιρία πρόσληψης της νέας πληροφορίας.
Οι ηθοποιοί  που συμμετέχουν στο θεατρικό παιχνίδι ενεργοποιούν το σώμα τους και ζωντανεύουν τους ήρωες που καλούνται να ερμηνεύσουν.  Το θεατρικό παιχνίδι οδηγεί στην ατομική απόκτηση πολιτισμικής ταυτότητας και γνώσης.
Share on Google Plus

0 σχόλια: