Είναι ανησυχητικό που το 3 χρονών παιδί μου δεν λέει ολοκληρωμένες προτάσεις;

Η Ανθή Καραπέδη ,η ψυχολόγος του statusvoice.gr απάντησε:

Τα βασικά στάδια ανάπτυξης της ομιλίας είναι ίδια για όλα τα παιδιά και συνήθως ως την ηλικία των 3 χρόνων έχει κατακτηθεί μια τηλεγραφική ομιλία. Δεν ξέρω όμως ποια είναι για σένα μία ολοκληρωμένη πρόταση. Αν μιλάμε για προτάσεις 3-4 λέξεων και κατανόηση απλών εντολών, θεωρώ πώς είμαστε εντός του πλαισίου της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης. Ωστόσο, ο χρόνος κατάκτησης κάθε παιδιού είναι διαφορετικός -συνοδευόμενος μάλιστα από «γλωσσικές εκρήξεις»- και ίσως σε διευκόλυνε να περιμένεις λίγο πριν επισκεφθείς κάποιον ειδικό.

Share on Google Plus

0 σχόλια: