Τα μαθησιακά οφέλη του παραμυθιού

"Μόνο με παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι "(Γ.Τσαρούχης)

Άραγε τα παραμύθια έχουνε μόνο διασκεδαστικό χαρακτήρα;
Αναπτύσσουν μαθησιακές  δεξιότητες;

Η απάντηση είναι ότι τα παραμύθια λοιπόν, αναπτύσσουν μαθησιακές δεξιότητες σε όλες τις ηλικίες.

Αναλυτικά στη Προσχολική ηλικία τα παιδιά που ασχολούνται με τα παραμύθια μπορούν πιο εύκολα να:

Διαχωρίζουν τη γραφή από τη ζωγραφική
Μαθαίνουν να σηματοδοτούν σύμβολα όπως λέξεις και εικόνες
Ενισχύουν την συγκέντρωση και την μνήμη
Εκπαιδεύονται στην έννοια της ομοιοκαταληξίας
Παράγουν ολοκληρωμένες προτάσεις με Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο
Μαθαίνουν έννοιες όπως φρούτα και λαχανικά

Στη σχολική ηλικία οι μαθησιακές δεξιότητες που μπορούν να αναπτυχθούν στα παιδιά μέσω του παραμυθιού είναι να:

Ενισχύουν τον μηχανισμό της ανάγνωσης και της ορθογραφίας
Βελτιώνουν τον ρυθμό και την ταχύτητα της ανάγνωσης
Εμπλουτίζουν την κατανόηση του κειμένου
Ενθαρρύνουν την φαντασία του παιδιού
Βελτιώνουν τη γραφή, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν σημεία στίξης, τηρούν τις αποστάσεις μεταξύ λέξεων και μαθαίνουν τα διπλά σύμφωνα.
Τέλος, στην εφηβική ηλικία το παραμύθι είναι ο προπομπός για την εύκολη μετάβαση του παιδιού στη λογοτεχνία. Κάποιες δεξιότητες που αναπτύσσονται   στους έφηβους είναι:

Ενισχύεται  η κριτική-εναλλακτική σκέψη
Βελτιώνεται  ο γραπτός αφηγηματικό λόγο, καθώς εισάγει τα μέρη της έκθεσης (Πρόλογος- Κυρίως θέμα-Επίλογος)
Ξεχωρίζει το παιδί τις μεταφορές από την κυριολεξία και το αντίστροφο
Πραγματοποιείται η εκμάθηση των μερών του λόγου (Ρήματα-Ουσιαστικά- Αντωνυμίες κτλ)

Να μην ξεχνάτε, να πηγαίνετε μαζί με το παιδί σας στο βιβλιοπωλείο και να το αφήνετε να διαλέγει μόνο του το παραμύθι που προτιμά!

Παπαδοπούλου Ειρήνη, https://eidikiagogi-symvoulesgiagoneis.blogspot.com/
https://eidikiagogi-symvoulesgiagoneis.blogspot.com/

Οτιδήποτε βλέπεις μπορεί να γίνει ένα παραμύθι και μπορείς να βγάλεις μια ιστορία από οτιδήποτε

Share on Google Plus

0 σχόλια: