Πότε προτείνεται η μελέτη ή η ειδική αγωγή;


Τι είναι η μελέτη και η ειδική αγωγή;

Πότε προτείνεται η μελέτη ή η ειδική αγωγή;

Μπορεί να υπάρξει συνδυασμός;


Η μελέτη:

Απευθύνεται σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης  και συνήθως έχει καλά αποτελέσματα.
      Προετοιμάζει τα παιδιά για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, σε καθημερινή βάση.
      Μπορεί να την κάνει ο δάσκαλος γενικής αγωγής.
      Ολοκληρώνεται με το τέλος της σχολικής χρονιάς.
      Αποφορτίζει τους γονείς.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ:
 Δεν χρησιμοποιεί ειδικές μεθόδους
 Δεν απαιτεί πάντα την οργανωμένη συνεργασία με τους γονείς και το σχολείο

Δεν έχει στόχους

Η ειδική αγωγή:

 Απευθύνεται σε παιδιά με μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες.
 Έχει προκαθορισμένους στόχους και μεθόδους.
 Πραγματοποιείται από δάσκαλο εξειδικευμένο στην ειδική αγωγή.
 Βασίζεται στη διαδραστικότητα μαθητή-δασκάλου.
 Απαιτεί τη συνεργασία-σχολείου οικογένειας.
 Χρειάζεται χρόνος για να φανούν αποτελέσματα και έχει διάρκεια.
 Χρησιμοποιεί τα ενδιαφέροντα του μαθητή για να επιτύχει τη μάθηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ:
Δεν είναι καθημερινή
Δεν έγκειται στη διάβασμα της επόμενης μέρας

Είναι σημαντικό  πολλές φορές να υπάρχει συνδυασμός μελέτης και ειδικής αγωγής σε παιδιά με
μαθησιακές και αναπτυξιακές δυσκολίες αφενός για καλύτερα αποτελέσματα και αφετέρου να μην
υπάρχει σύγκρουση στο οικογενειακό περιβάλλον.
Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι η συνεργασία όλων που εμπλέκονται με το παιδί είναι το κλειδί για την σχολική επιτυχία του παιδιού.

Ειρήνη Παπαδοπούλου

Share on Google Plus

0 σχόλια: