Τι είναι οπτικοποιημένο πρόγραμμα μελέτης;

Πότε μπορεί να τηρηθεί;
Ποια είναι τα οφέλη;

Το οπτικοποιημένο πρόγραμμα μελέτης είναι όταν το παιδί σε συνεργασία με το γονιό, γράφει το πρόγραμμα της καθημερινής του μελέτης σε έναν πίνακα ή σε ένα χαρτί. Το παιδί όταν τελειώνει την μία δραστηριότητα τη σβήνει και προχωράει στην επόμενη.

Μπορεί να τηρηθεί, όλες τις μέρες που διαβάζει το παιδί.
Να σημειωθεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχει συνέπεια απέναντι στο πρόγραμμα και προσπάθεια για εφαρμογή. Θα βοηθούσε να γινόταν σε μια σταθερή ώρα, χωρίς να διακόπτετε από άλλες ασχολίες.

Στην αρχή ίσως ο γονιός μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εφαρμογή αλλά δεν πρέπει να παραιτηθεί. Η κάθε οικογένεια μπορεί να το προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες της.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η απόδοση σχετίζεται με την προσπάθεια του παιδιού να φέρει εις πέρας την δραστηριότητα και όχι με τα λάθη που κάνει.

Παράδειγμα Προγράμματος

Μαθήματα                   Πραγματοποίηση                          Απόδοση   

Γλώσσα                           ναι                                                καλή

Διάλειμμα                        ναι                                               καλή

Μαθηματικά                   ναι                                                καλήTα οφέλη είναι:

-Βοηθά στην ομαλή μετάβαση του παιδιού από τη μια δραστηριότητα στην άλλη.

-Δίνει στα παιδιά μια οπτική υπενθύμιση για το τι θα συμβεί αργότερα.

-Μαθαίνουν τα παιδιά με ρουτίνες που είναι σημαντικές για την καθημερινή τους ζωή σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια της ζωής τους.

-Τα παιδιά δεν διακόπτουν τη μελέτη με συνεχές ερωτήσεις όπως:"Πότε θα κάνω διάλειμμα; Πότε θα τελειώσω; Τι θα κάνω μετά;".

Ας γίνουμε εμείς το παράδειγμα των παιδιών για καλύτερη οργάνωση!

Ειρήνη Παπαδοπούλου
Share on Google Plus

0 σχόλια: