Διαλυτικά με τόνο... Έτσι μπαίνουν στον υπολογιστή

Διαλυτικά με τόνο... αυτή η μάστιγα

Παρόλο που δεν θα χρειαστεί να γράψουμε πολλές φορές το όνομα Ησαΐα, καλό είναι να γνωρίζουμε πως μπαίνουν τα διαλυτικά με τόνο. Δεξί Alt + τόνο ή διαλυτικά (δηλαδή το κουμπί δίπλα από το κουμπί του L ή Λ) και μετά το ι ή το υ όπου θέλουμε να βάλουμε τα διαλυτικά. Προσοχή: πρώτα πατάμε δεξί Alt, μετά τον τόνο αλλά το γράμμα "ι" ή "υ" πρέπει να πατηθεί χωρίς να μένουν πατημένα τα δύο προηγούμενα πλήκτρα.
Άλλο ένα key combo που αγνοούν οι περισσότεροι είναι το αριστερό ALT + αριστερό Ctrl + E που μας δίνει το σήμα του ευρώ €. 
Alfavita.gr
Share on Google Plus

0 σχόλια: