Παρακάτω παρουσιάζεται άλλο ένα παράδειγμα γραπτών σε όλες τις μορφές γραφής, κατά υπαγόρευση, αντιγραφή, αυθόρμητη γραφή, ενός παιδιού Β’ Δημοτικού που αντιμετωπίζει  και αναφέρονται κάποια από τα σημεία δυσκολίας.
Αυθόρμητη γραφή
alt

Σημεία δυσκολίας:
 • Καταληκτικά λάθη ορθογραφίας (πινο).
 • Θεματικά λάθη ορθογραφίας (προι).
 • Κακογραφία.
 • Λαθεμένη χωρική τοποθέτηση των γραμμάτων στη γραμμή.
 • Παρατονισμοί (πίγένο)
 • Αγνόηση τονικού σημαδιού (πινο)
 • Μη τήρηση σημείων στίξης πχ. κόμμα, τελεία, κεφαλαίο στην αρχή της πρότασης
 • Δυσκολίες σύνταξης και παραγωγής γραπτού λόγου.


Αντιγραφή.
alt

Σημεία δυσκολίας:
 • Μη τήρηση σημείων στίξης πχ. τελεία, κεφαλαίο στην αρχή πρότασης
 • Παραβίαση ορίων λέξεων (μουο)
 • Καθρεφτική γραφή (3ξοχή)
 • Δυσκολία στη χωροταξική τοποθέτηση των γραμμάτων στη γραμμή καθώς και των λέξεων.
 • Παρατονισμοί (ψαρέυει) και αγνόηση τονικού σημαδιού (καλοκαιρι)
 • Κακογραφία.
 • Μεγαλόφωνη ανάγνωση των αντιγραφόμενων λέξεων.

Κατά υπαγόρευση
alt

Σημεία δυσκολίας:
 • Καταληκτικά (τρέχι) και θεματικά (δινατη) ορθογραφικά λάθη.
 • Μη τήρηση σημείων στίξης πχ. κεφαλαίο μετά από τελεία
 • Λαθεμένη χωρική τοποθέτηση των γραμμάτων στη γραμμή.
 • Κακογραφία.
 • Χάσιμο γραμμής ανάμεσα στο υπαγορευμένο κείμενο.
 • Φωνολογικά λάθη (απογιγι)
 • Αγνόηση τόνων (σακακι)
 • Παραβίαση ορίων λέξεων (γιανα)
Τα παραπάνω σημεία όταν παρουσιάζονται στο γραπτό του παιδιού κρίνεται αναγκαίο να διερευνήσουμε περισσότερο αν το παιδί αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό θα συμβάλλει ώστε να λάβει την βοήθεια και ενίσχυση που χρειάζεται έγκαιρα για να προχωρήσει λειτουργικά και ομαλά στη σχολική του ζωή.
Άσπα Μητρακάκη, Ειδική Παιδαγωγός – Κοινωνική Ανθρωπολόγος,dyslexiaathome.blogspot.gr