μποστάνι Δημοκρατίας, εκδόσεις Γράφημα

μποστάνι Δημοκρατίας
νουβέλα
Το «μποστάνι Δημοκρατίας» περιστρέφεται γύρω από τους ανθρώπινους
χαρακτήρες ενταγμένους στα πλαίσια των κοινωνικών διεργασιών.
Διεργασίες τις οποίες ετεροκαθορίζουν ιδέες, επιθυμίες και προοπτικές.
Τα συλλογικά και ατομικά πεπραγμένα, διαδραματίζουν την εναλλακτική
πρόταση στα είθισται των παραδεδεγμένων αληθειών. Η προσωπικότητα
του λόγου και των πράξεων, μετατοπίζεται από το πεδίο της καθημερινής
αναφοράς σε αυτό του ιστορικού χρόνου και της υποκειμενικής διάταξης
των ρόλων. Εγκλωβισμένοι στα δεδομένα της κοινωνικής αναπαραγωγής,
τρεις νέοι αγκιτάτορες αναμετρώνται με τα πρότυπα συντήρησης και
παραδοσιακής πρόσληψης των πραγμάτων. Η νήσος Σαμοθράκη θα
μετατραπεί σε γέφυρα άρνησης του παρελθόντος, με το παρόν να μοιάζει
αβέβαιο στην αυλαία του αύριο. τραύματα, διαπιστώνουν την ανάγκη ενός
νέου ξεκινήματος που συνδέεται με την ταυτότητα των σύγχρονων
Ελλήνων.
Share on Google Plus

0 σχόλια: